Barockmöbler karaktäriseras ofta av att de är tunga, massiva och symmetriska. Barocken var den tidsperiod mellan 1500-1700 som just känns igen på de stora, tunga formerna inom arkitekturen, till skillnad från kommande tidsperioders mer lätta och romantiska uttryck. Barocken var inspirerad av antikens former, det skulle se storslaget ut, nästan teatraliskt. Du kanske har hört uttrycket “det är ju helt barockt!”, vilket anspelar på det ibland absurda och groteska som kunde uppvisas i denna stilepok, som inte sparade på krutet vad gäller uppvisning i föremål, fantasi och rikedom, där mängd och oväntade kombinationer kunde uppvisas för att ge rätt intryck på betraktaren. Barocken kännetecknas också av mörka färger.

Den efterkommande epoken, rokoko, karaktäriseras av ett upplättande av formerna, som börjar slingra sig i den tidstypiska rocaillen, som är ett ornament inspirerat av klippformationer, som du säkerligen känner igen från mängder av möbler, inte minst från 1800-talets nyrokoko. Rocaille är franska och betyder just klippa. Rokokon är ljusare, mer pastellig, asymmetrisk, och romantiken blomstrade under denna tid, inte minst inom litteraturen, och det ljusa och romantiska sågs inom såväl mode som konst och möbelformgivning. Rokokon sträcker sig över hela 1700-talet. Färger som rosa, ljusblå och ljusgul var vanligt.

Under 1800-talet tittade man tillbaka både på barocken och rokokon, och från denna tid kan man finna fina möbler som är inspirerade av dessa epoker, som kallas nyrokoko och nybarock. Kanske du själv har fått ärva en nyrokokomöbel från far- och morföräldrar eller ännu tidigare? Precis som under 1600-talet och 1700-talet kan man hitta de barocka tunga formerna och de slingriga och asymmetriska rokokoformerna bland 1800-talets former, som gärna lånade från tidigare epoker. Bland 1800-talets möbler kan du hitta fåtöljer med söta tassar, mörka träslag i ornament som reser sig bak på soffryggen, och naturligtvis också allmogemöbler med samma ornamentala inslag, kanske målade i olika färger med ornament på toppen.